شاید اگر دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی از اهمیت موضوع و انجام پروپوزال برای پایان نامه آگاهی داشتند، هرگز این موارد را کمتر از کار پایان نامه نمی شمردند. موضوع باید طوری انتخاب گردد که دارای نوآوری باشد. در جامعه و برای رشته های مختلف از جمله روانشناسی، مدیریت و رشته هایی از این دست موارد مشکل زایی وجود دارد که دانشجویان و اساتید می توانند از آنها ایده برای انتخاب موضوع پایان نامه بگیرند. در اینگونه موارد بسیاری از موضوعات کار خوبی برای دفاع درآمده و دانشجو می تواند مطمئن باید که نمره خوبی از پایان نامه می گیرد.

به طور کلی تعیین عنوان پایان نامه در رشته مدیریت و با گرایشی مثل مدیریت مالی باید با توجه به شرایط صورت گیرد. برخی از اساتید در انتخاب موضوع حساس هستند و ترجیح می دهند تا موضوعات در حیطه تخصص آنها انجام گیرد و برخی دیگر موضوع مرتبط با رشته تحصیلی که جدید و غیرتکراری باشد برای آنها منایب است. در این میان دانشجو باید به توانایی هایی که در خود او وجود دارد هم توجه کند. چه بسیار موضوعاتی که برای کار پایان نامه و نوشتن پروپوزال خوب هستند، اما دانشجو توانایی انجام آن را ندارد به عبارتی برای برخی دانشجویان موضوعات بسیار جدید و سنگین خیلی طاقت فرسا شده و انجام آن با مشکلاتی همراه می شود.

با توجه به موارد گفته شده همه دانشجویان در تحصیلات در مقاطع بالا باید توجه کنند که به هیچ عنوان سهل انگاری در انتخاب موضوع پایان نامه و نوشتن پروپوزال برای رشته های مختلف مانند مدیریت، تربیت بدنی، روانشناسی بالینی و عمومی، کارآفرینی، علوم تربیتی، فناوری اطلاعات، حقوق، صنایع، کشاورزی و سایر رشته ها نداشته باشند و در همه زمان از راهنمایی استاد راهنما در نوشتن و انجام پروپوزال و پایان نامه بهره ببرند.

پروپوزال و موضوع خوب : پیش نیازهای پایان نامه خوب

پروپوزال و موضوع خوب : پیش نیازهای پایان نامه خوب